ترمیم شیشه اتومبیل

قبل و بعد از ترمیم شیشه

ترمیم شیشه جلو خودرو

ترمیم شیشه مدل عدسی:
در این مدل شکستگی که در تصویر بالا دیده می شود بعد از ترمیم فقط محل اصابت سنگ باقی مانده


برای ترمیم شیشه خود با 09126846083 تماس بگیرید

نمونه ترمیم شیشه

شیشه جلو خودرو

ترمیم شیشه نوع عدسی بهترین نوع شکستگی که شکل ظاهری آن بعد از ترمیم تا نزدیک به 100درصد بهبود پیدا می کند


برای ترمیم شیشه خود با 09126846083 تماس بگیرید

ترمیم ترک شیشه

شیشه خودرو

ترمیم شیشه نوع ترک:
در صورت تازه بودن و در تماس نبودن با آب تا90درصد بهبود شکل ظاهری خواهد داشت


برای ترمیم شیشه خود با 09126846083 تماس بگیرید

انواع سنگ خوردگی قبل و بعد از ترمیم

شیشه جلو اتومبیل

ترمیم سنگ خوردگی در این شکل بهبود شکل ظاهری بعد از ترمیم در مدل های مختلف قابل مشاهده است


برای ترمیم شیشه خود با 09126846083 تماس بگیرید

نمونه ترمیم شیشه خودرو

شیشه اتومبیل

ترمیم سنگ خوردگی مدل هلالی یا ته استکانی:
بهبود شکل ظاهری تا80درصد


برای ترمیم شیشه خود با 09126846083 تماس بگیرید

ترمیم شیشه قبل و بعد از ترمیم

شیشه اتومبیل

ترمیم شیشه مدل عدسی بهبود تا 90 درصد


برای ترمیم شیشه خود با 09126846083 تماس بگیرید

نمونه تعمیر شیشه

ترمیم شیشه اتومبیل

ترمیم شیشه مدل عدسی و ستاره ای:
بهبود تا نزدیک به 70 درصد


برای ترمیم شیشه خود با 09126846083 تماس بگیرید

شکستگی شیشه نوع هلالی یا ته استکانی

شیشه اتومبیل

قبل وبعد از ترمیم شیشه مدل هلالی یا ته استکانی بهبود شکل ظاهری تا 80 درصد


برای ترمیم شیشه خود با 09126846083 تماس بگیرید

ترمیم شیشه نوع ستاره ای

شیشه اتومبیل

ترمیم شیشه مدل ستاره ای بهبود شکل ظاهری تا 80درصد


برای ترمیم شیشه خود با 09126846083 تماس بگیرید

ترمیم شیشه نوع عدسی

شیشه اتومبیل

ترمیم شیشه مدل عدسی بهبود شکل ظاهری تا نزدیک به 100درصد
در مدل عدسی به دلیل نبودن ترک ریز بهبود شکل ظاهری شکستگی تا نزدیک به 100درصد می رسد


برای ترمیم شیشه خود با 09126846083 تماس بگیرید

ترمیم شیشه نوع ستاره ای و عدسی

1111

ترمیم شیشه مدل عدسی همراه با ستاره ای بهبود تا70درصد


برای ترمیم شیشه خود با 09126846083 تماس بگیرید

ترمیم ترک

شیشه اتومبیل

ترمیم شیشه مدل ترک بهبود تا 90 درصد


برای ترمیم شیشه خود با 09126846083 تماس بگیرید

ترمیم شیشه نوع ستاره ای

شیشه اتومبیل

ترمیم شیشه مدل ستاره ای:
در مدل ستاره ای شکستگی در داخل شیشه بوده ئ در صورت بزرگ بودن ترک ها از چند فرز کاری استفاده می شود تا رزین بتواند داخل ترک تزریق شود


برای ترمیم شیشه خود با 09126846083 تماس بگیرید

قبل و بعد از ترمیم شیشه

شیشه اتومبیل

قبل وبعد از ترمیم شیشه مدل عدسی و ستاره ای


برای ترمیم شیشه خود با 09126846083 تماس بگیرید

ترمیم شیشه نوع:خورشیدی

شیشه اتومبیل

ترمیم شیشه مدل خورشیدی:
مدل خورشیدی بهبود شکل ظاهری تا 50 درصد


برای ترمیم شیشه خود با 09126846083 تماس بگیرید

نمونه ترمیم شیشه

شیشه اتومبیل

ترمیم شیشه مدل عدسی همراه با ترک بهبودتا 80 درصد


برای ترمیم شیشه خود با 09126846083 تماس بگیرید

ترمیم شیشه اتومبیل

شیشه اتومبیل

ترمیم شیشه مدل عدسی بهبود تا نزدیک به 100 درصد


برای ترمیم شیشه خود با 09126846083 تماس بگیرید

ترمیم سنگ خوردگی قبل و بعد

شیشه اتومبیل

ترمیم شیشه مدل عدسی همراه با ترک های ریز بهبود شکل ظاهری تا 80 درصد

آرند سرویس 2017
تمامی حقوق این سایت برای آرندسرویس محفوظ میباشد