ترمیم شیشه اتومبیل آرند سرویس

تماس با ما
درخواست تعمیرات

arandservice@gmail.com
09126846083 -- 09126846083

نحوه درخواست تعمیرات
تماس باشماره
09126846083
ارسال عکس شکستگی
توجه داشته باشیدعکس واضح باشدعکس هم ازداخل هم از بیرون باشد فلاش گوشی خاموش باشد
مشخصات شکستگی کامل توضیح داده شود طول شکستگی-زمان شکستگی-واینکه آیا شکستگی ازداخل است یابیرون ناخن خود را روی ترک بکشید تامتوجه شوید
تمامی این کارهاباعث راهنمایی وخدمات هرچه بهترمابه شماخواهدبود
ارسال عکس ومشخصات به
09126846083


می توانید با تکمیل فرم زیر منتظر تماس کارشناسان ما باشید

آرند سرویس 2022
تمامی حقوق این سایت برای آرندسرویس محفوظ میباشد