ترمیم شیشه ماشین انواع شکستگی شیشه ماشین جهت ترمیم

انواع شکستگی شیشه اتومبیل ترک خوردگی و سنگ خوردگی

بر روی سطح شیشه اتومبیل می تواند ترک خوردگی یا سنگ خوردگی ناخوشایند ایجاد شود که بر اثر برخورد سنگ ریزه پرتابی از ماشین روبه رویی به شیشه شما ایجاد شده باشد.نوع شکستگی های شیشه اتومبیل انواع مختلفی دارد.خسارت وارده به شیشه ماشین بسته به نوع و محل اصابت ضربه آن تفاوت هایی از هم دارند.اطلاعات در خصوص شکل و نوع شکستگی ها را با هم مرور خواهیم کرد.

چگونه ترک خوردگی بر روی شیشه ایجاد می شود.

سنگ خوردگی ها معمولا زمانی رخ می دهند که سنگ ریزه با سرعت بالا به شیشه ماشین برخورد کند.رانندگان وسایل نقلیه معمولا با صدای تق یا پاپ متوجه برخورد شیء به شیشه می شوند.بلافاصله بعد از برخورد شیء با شیشه,شیشه را کامل بررسی کنید و در صورت وجود شکستگی شیشه اتومبیل را هرچه زود تر ترمیم نمایید تا از پیشروی آن جلوگیری کنید.زمانی که شما پشت کامیون حمل بار در حال رانندگی هستید معمولا سنگ های پرتابی از بار کامیون و لاستیک های آن بیشتر اتفاق می افتد و یا از ماشین هایی که در جهت مخالف شما حرکت می کنند.معمولا سنگ ریزه ها در درز و رج لاستیک خودرو گیر می کنند و در هنگام حرکت زمانی که پشت سر آن ها در حال حرکت هستید سنگ ریزه در اثر چرخش لاستیک از محل خود خارج و با سرعت زیاد به سمت خودرو شما پرتاب می شود.تفاوت ایجاد شده در نوع و ظاهر شکستگی به دلیل تفاوت در سرعت ضربه و اندازه و نوع جسم برخوردی به وجود می آید

ترک خوردگی شیشه

ترک خوردگی شیشه معمولا از کناره های شیشه آغاز می شود و یا از سنگ خوردگی که ترمیم نشده.
بیشترین دلیل ترک خوردگی برخورد سنگ با شیشه است.سنگ با شیشه شما برخورد می کند برای مثال در قسمت مشکی رنگ حاشیه شیشه و چون رنگ مشکی جاذب نور بیشتری است دمای قسمت مشکی رنگ نسبت به قسمت شفاف شیشه اتومبیل که نور را از خود عبور می دهد بیشتر است و سنگ برخوردی با قسمت مشکی رنگ باعث تضعیف شیشه در آن نقطه شده و با یک شستشوی ساده باعث سردی گرمی شده و شیشه اتومبیلتان ترک می خورد.
و یا با برخورد سنگ خوردگی در قسمت های مختلف شیشه و عدم ترمیم شیشه در زمان مقدر باعث پیشرفت و ایجاد شکستگی و ترک بر روی سطح شیشه می شود.اما شما می توانید با ترمیم شیشه اتومبیلتان بلافاصله پس از سنگ خوردگی باعث جلوگیری از پیشروی ترک شیشه اتومبیلتان شوید.
دقت کنید بهتر است شیشه شکسته شده ماشین را رو به نور مستقیم خورشید پارک نکنید.
با آب تماس نداشته باشد و از زدن و استفاده از بخاری خود داری کنید و از شست و شوی ماشین بپرهیزید.
سعی کنید ماشین را بلافصله پارک کنید حرکت ماشین احتمال پیشرفت شکستگی را بالا می برد.همچنین رانندگی در مسیر های خشن و ناهموار و دست انداز ها باعث پیشروی ترک و یا سنگ خوردگی می شود.بهتر است از خدمات سیار ترمیم شیشه برای ترمیم شیشه اتومبیل استفاده نمائیدکه توسط ما ارائه می شود.
دقت کنید رایج ترین نوع شکستگی شیشه اتومبیل تغییر ناگهانی دما بر روی سطح شیشه است که از ضعیف ترین نقطه بر روی سطح شیشه باعث ایجاد شکستگی و ترک می شود که همان سنگ خوردگی شیشه اتومبیل است.پس در هنگام سنگ خوردگی شیشه اتومبیل خود را ترمیم کنید.

انواع سنگ خوردگی شیشه اتومبیل

ترمیم شیشه اتومبیل
مدل سنگ خوردگی:مدل چشم(eye)

طرح ایجاد شده شبیه چشم بوده و شکستگی به صورت مخروطی داخل شیشه بوده و به صورت لایه لایه همچون دارت باعث شکستگی شده.

ترمیم شیشه ماشین
مدل سنگ خوردگی:شکستگی ترکیبی

به دلیل اصابت با سرعت بالا ایجاد می شود.شکل ظاهری آن ترکیبی از هلالی چشمی و ستاره ای است.معمولا تکه هایی از سطح شیشه نیز جدا شده و ترمیم این نوع شکستگی کمی دشوار است.

ترمیم شیشه خودرو
مدل سنگ خوردگی:ترک منحنی

این نوع ترک خوردگی رایج ترین نوع آن است.زاویه شکست زاویه دار و با هر سانت پیشروی دارای تنش و زاویه دار بودن در مسیر خود هستند.این نوع ترک ها به دلیل دیده شدن شکست نور بعد از ترمیم شیشه از محو شدگی کمتری برخوردار هستند ترمیم این نوع شکستگی شیشه اتومبیل زمان بر است.

ترمیم شیشه
مدل سنگ خوردگی:ترک شناور

این نوع ترک در نقاط مرکزی و قسمت هایی ازشیشه که بیشترین خمش در آن قسمت است رخ می دهد.از سنگ خوردگی بدون شکست ایجاد می شود.ترمیم این نوع شکستگی زمان بر است.

ترمیم شیشه اتومبیل
مدل سنگ خوردگی:نیم ماه یا هلالی

به صورت مدل چشمی است که توسط یک شیار دایره ای بر روی سطح شیشه اتومبیل ایجاد می شود.و بر اثر برخورد سنگ ریزه ایجاد می شود.این نوع شکستگی شیشه به آسانی قابل ترمیم است.

ترمیم شیشه اتومبیل
مدل سنگ خوردگی:مدل ستاره ای

ترک های کوچک که دور محل اصابت ایجاد می شود و یک الگوی ستاره ای مانند ایجاد می کنند.اگر این نوع شکستگی بلافاصله ترمیم نشود باعث پیشروی ترک می شود.

تعمیر شیشه اتومبیل
مدل سنگ خوردگی:ترک شاخه ای(stress)

ترک شاخه ای یا با نام ترک استرس شناخته می شود به دلیل این که در یک لحظه و به دلیل تغییر ناگهانی دما رخ می دهد.مثلا شیشه شما یخ زده و با آب گرم در حال رفع آن هستید و یا شیشه شما داغ است و از دستگاه تهویه یا کولر با قدرت بالا استفاده می کنید ایجاد می شود.

ترمیم شیشه اتومبیل سیار
مدل سنگ خوردگی:چیپ(chip)

پیشروی این نوع سنگ خوردگی زیاد است.ترمیم آن را به زمان دیگری موکول نکنید. معمولا از برخورد سنگ ریزه کوچک با سرعت بالا ایجاد می شود.قطر آن کمتر از 2.5 سانتی متر است.

آرند سرویس 2019
تمامی حقوق این سایت برای آرندسرویس محفوظ میباشد